Obsługa zgłoszeń

komunikacja
28 czerwca 2018

Łatwa obsługa zgłoszeń serwisowych

System Belisama wspiera pracę działu IT, optymalizuje czas reakcji na zgłoszenia oraz umożliwia gromadzenie pełnych danych na temat infrastruktury IT.

 • intuicyjna obsługa
 • zgłoszenia za pomocą e-maila
 • pełna historia użytkownika
 • pełna historia zasobu
 • pełna historia serwisowa danego zasobu, która umożliwia analizę dotychczasowych problemów
 • powiadomienia i alerty
 • kolejkowanie/priorytetyzacja zgłoszeń
 • zarządzanie SLA
 • akceptacja zgłoszeń
 • automatyczne połączenie Team Viewer z poziomu systemu
 • optymalizacja czasu realizacji zgłoszenia (start/stop, obsługa komend)