zarządzanie SLA

katalog zasobów
28 czerwca 2018
zarządzanie limitami
28 czerwca 2018
 

Łatwe zarządzanie poziomem usług (SLA)

  • automatyczny monitoring SLA
  • alerty
  • automatyczne generowanie teminu SLA z uwzględnieniem aktualnych godizn wsparcia kontrahenta
  • automatyczne wykluczenie dowolnie definiowanych i/lub ustawowych dni wolnych od pracy (np. weekendy, święta)
  • automatyczne obliczanie czasu reakcji, z uwzględnieniem godzin wsparcia oraz dowolnie definiowanych i/lub ustawowych dni wolnych od pracy (np. weekendy, święta)
  • automatyczne obliczanie czasu pozostałego na podjęcie zgłoszenia