funkcje

zarządzanie limitami
28 czerwca 2018

Łatwa obsługa zgłoszeń serwisowych

 • łatwa obsługa, za pomoca e-maila
 • zgłoszenia cykliczne
 • pełna historia użytkownika
 • pełna historia zasobu
 • pełna historia serwisowa danego zasoby, która umożliwia ananlizę dotychczasowych problemów
 • powiadomienia i alerty
 • kolejkowanie/priorytetyzacja zgłoszeń
 • zarządzanie SLA
 • akceptacja zgłoszeń
 • automatyczne połączenie Team Viewer
 • optymalizacja czasu realizacji zgłoszenia (start/stop, obsługa komend)

Efektywna i zautomatyzowana komunikacja

Belisama obsługuje pełną komunikację z użytkownikami. Automatyczne powiadomienia optymalizują czas realizacji zgłoszenia.

 • zautomatyzowane powiadomienia e-mailowe
 • edytowalne wiadomości
 • komentarze
 • notatki publiczne
 • notatki wewnętrzne
 • obsługa treści zgłoszeń w formacie tekstowym i HTML
 • możliwośc załączania plików w dowolnym formacie
 • automatyczne formaty odpowiedzi
 • obsługa skrótów klawiaturowych

Kompletny katalog zasobów, nie tylko IT. Wszystkie ważne dokumenty w jednym miejscu.

 • inwentaryzacja infrastruktury IT
 • pełne dane na temat sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego
 • zarządzanie flotą
 • zarządzanie licencjami
 • umowy
 • pliki obsługujące inne obszary funkcjonowania firmy
 • ewidencja migracji sprzętu pomiędzy użytkownikami
 • zaawansowane wyszukiwanie
 • historia napraw

Łatwe zarządzanie poziomem usług (SLA)

 • automatyczny monitoring SLA
 • alerty
 • automatyczne generowanie teminu SLA z uwzględnieniem aktualnych godizn wsparcia kontrahenta
 • automatyczne wykluczenie dowolnie definiowanych i/lub ustawowych dni wolnych od pracy (np. weekendy, święta)
 • automatyczne obliczanie czasu reakcji, z uwzględnieniem godzin wsparcia oraz dowolnie definiowanych i/lub ustawowych dni wolnych od pracy (np. weekendy, święta)
 • automatyczne obliczanie czasu pozostałego na podjęcie zgłoszenia

Możliwość zarządzania umowami z limitowaną miesięcznie liczbą roboczogodzin.

 • możliwość ustawiania limitu godzin wsparcia dla poszczególnych kontrahentów
 • wysyłanie automatycznych powiadomień do zdefiniowanych odbiorców o każdorazowym przekroczeniu limitu
 • stały monitoring limitu/wielkości przekroczenia limitu
 • rozliczanie limitów
 • fakturowanie

Raportowanie

 • predefiniowane raporty
 • tworzennie własnych raportów na podstawie zdefioniowanych parametrów
 • raportowanie czasu pracy, czasu realizacji pojedynczych zgłoszeń, liczby zgłoszeń
 • raportowanie po użytkowniku, zasobie, grupie
 • dostęp do raportowania dla uprawnionych użytkowników
 • zestawienia

Podział uprawnień

 • możliwość zarządzania uprawnieniami
 • uprawnienia dostępowe do moduły
 • uprawnienia do podejmowania poszczególnych aktywności, sporządzanie wycen, dodawanie/usuwanie/edycja zgłoszeń i zgłoszeń cyklicznych
 • zarządzanie widocznością zgłoszeń
 • zarządzanie procesem przypisywania zgłoszeń