funkcje systemu ticketowego dla helpdesk

Obsługa zgłoszeń serwisowych

 • kontrola wszystkich zgłoszeń
 • zgłoszenia cykliczne
 • pełna historia użytkownika
 • raporty z pracy działu, pojedynczych serwisantów
 • pełna historia serwisowa danego zasobu, która umożliwia ananlizę dotychczasowych problemów
 • powiadomienia i alerty
 • kolejkowanie/priorytetyzacja zgłoszeń
 • zarządzanie SLA
 • akceptacja zgłoszeń
 • automatyczne połączenie Team Viewer
 • optymalizacja czasu realizacji zgłoszenia (start/stop, obsługa komend)

Efektywna i zautomatyzowana komunikacja

Belisama obsługuje pełną komunikację z użytkownikami. Automatyczne powiadomienia optymalizują czas realizacji zgłoszenia.

 • zautomatyzowane powiadomienia e-mailowe
 • edytowalne wiadomości
 • komentarze
 • notatki publiczne
 • notatki wewnętrzne
 • obsługa treści zgłoszeń w formacie tekstowym i HTML
 • możliwośc załączania plików w dowolnym formacie
 • automatyczne formaty odpowiedzi
 • obsługa skrótów klawiaturowych

Kompletny katalog zasobów, nie tylko IT. Wszystkie ważne dokumenty w jednym miejscu.

 • inwentaryzacja infrastruktury IT
 • pełne dane na temat sprzętu komputerowego, serwerowego, sieciowego
 • zarządzanie flotą
 • zarządzanie licencjami
 • umowy
 • pliki obsługujące inne obszary funkcjonowania firmy
 • ewidencja migracji sprzętu pomiędzy użytkownikami
 • zaawansowane wyszukiwanie
 • historia napraw

Łatwe zarządzanie poziomem usług (SLA)

 • automatyczny monitoring SLA
 • alerty
 • automatyczne generowanie teminu SLA z uwzględnieniem aktualnych godizn wsparcia kontrahenta
 • automatyczne wykluczenie dowolnie definiowanych i/lub ustawowych dni wolnych od pracy (np. weekendy, święta)
 • automatyczne obliczanie czasu reakcji, z uwzględnieniem godzin wsparcia oraz dowolnie definiowanych i/lub ustawowych dni wolnych od pracy (np. weekendy, święta)
 • automatyczne obliczanie czasu pozostałego na podjęcie zgłoszenia

Możliwość zarządzania umowami z limitowaną miesięcznie liczbą roboczogodzin.

 • możliwość ustawiania limitu godzin wsparcia dla poszczególnych kontrahentów
 • wysyłanie automatycznych powiadomień do zdefiniowanych odbiorców o każdorazowym przekroczeniu limitu
 • stały monitoring limitu/wielkości przekroczenia limitu
 • rozliczanie limitów
 • fakturowanie

Raportowanie

 • predefiniowane raporty
 • tworzenie własnych raportów na podstawie zdefioniowanych parametrów
 • raportowanie czasu pracy, czasu realizacji pojedynczych zgłoszeń, liczby zgłoszeń
 • raportowanie po użytkowniku, zasobie, grupie
 • dostęp do raportowania dla uprawnionych użytkowników
 • zestawienia

Podział uprawnień

 • możliwość zarządzania uprawnieniami
 • uprawnienia dostępowe do moduły
 • uprawnienia do podejmowania poszczególnych aktywności, sporządzanie wycen, dodawanie/usuwanie/edycja zgłoszeń i zgłoszeń cyklicznych
 • zarządzanie widocznością zgłoszeń
 • zarządzanie procesem przypisywania zgłoszeń

Dzięki systemowi ticketowemu Belisama możesz w łatwy sposób zarządzać firmą informatyczną oraz swoim działem helpdesk. Szybkie działanie oraz czytelność danych ułatwi Tobie zarządzanie zgłoszeniami w oparciu o realizację założeń SLA. Podział na uprawnienia pracowników HelpDesk, Administratorów i inne linie wsparcia powoduje, że każdy zespół będzie miał dostęp do najważniejszych danych w jednym miejscu. Dzięki systemowi Belisama wiesz kiedy do firmy weszło zgłoszenie. Wiesz kto je realizuje, w jakim terminie zostało podjęte oraz jakie były poszczególne etapy realizacji. Dzięki Systemowi HelpDesk wiesz ile czasu poświęcasz na utrzymanie swoich klientów. Dokładne analizy pokazują jaki jest czas realizacji zgłoszeń. Dzięki temu możesz zoptymalizować działanie swojego IT. Jesteśmy Polskim producentem. Dbamy o to, żeby system realizował założenia Polskiego prawa oraz spełniał normy RODO. Belisama to system, który cały czas rozwijamy i aktualizujemy. Umów się na prezentację i zobacz funkcje systemu ticketowego dla HelpDesk.