faktury_sprzedazowe
przeterminowane_faktury
faktury_zakupowe
koszty_zadan
zaliczka
rozrachunki
Czytelny przegląd finansów pozwala menadżerom na podejmowanie trafnych decyzji wspierających realizację strategii działania.
Pełna wiedza o firmie i szybki dostęp do danych finansowych umożliwia zarządzanie rentownością, badanie efektywności firmy, bieżące monitorowanie płynności finansowej oraz kontrolę przepływów finansowych.
Funkcjonalności
Zarządzanie rentownością

zarządzanie kosztami

kontrola opłacalności projektów i zadań


Monitorowanie płynności finansowej

kontrola wierzytelności

windykacja

lista faktur przeterminowanych

lista faktur sprzedażowych

lista faktur do zapłacenia


Kontrola przepływów finansowych

rozrachunki z pracownikami

ewidencja faktur sprzedażowych

ewidencja faktur zakupowych

kontrola zgodności sald


Umów się na prezentację


Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Firma
NIP
Liczba stanowisk
Wiadomość