panel_projektu
lista_projektow
projekty_faktury
uczestnicy
zadanie_projekty
Czytelny program dla Project Managerów.
Przegląd portfela projektów, budowanie zespołów projektowych, koordynacja zadań w ramach portfela projektów, zarządzanie zasobami, kosztorysowanie, rozliczanie i raportowanie.
Funkcjonalności
Realizacja projektu

budowanie zespołu projektowego

koordynacja zadań w ramach projektu

zarządzanie uprawnieniami uczestników projektu

pełna informacja o kontrahencie, dla którego jest realizowany projekt wraz z osobą odpowiedzialną za projekt po stronie klienta

pełna historia realizacji projektu wraz z historią komunikacji z klientem

zarządzanie talentami na podstawie zgromadzonych danych

kalendarz zadań z podziałem uprawnień

czytelny przegląd portfela projektów


Kontrola terminowej realizacji projektu

określanie terminu realizacji

określanie statusów i priorytetów

monitorowanie postępu realizacji projektu na wykresie Gantta

kontrola przeterminowanych zadań

przypomnienia


Zarządzanie finansami

kosztorysowanie

budżetowanie

monitorowanie kosztów

informacja o aktualnym bilansie zysk/strata

przypisywanie kosztów zewnętrznych

wystawianie faktur VAT w czasie trwania i po zakończeniu projektu


Dokumentacja

dodawanie dowolnych plików tekstowych i graficznych

dodawanie opisów i komentarzy

powiadomienia e-mail o przydzielonych zadaniach

powiadomienia e-mail o zmianie treści i komentarzach w zadaniu

pełna historia zrealizowanych zadań z podziałem na okresy, użytkowników, kontrahentów

szybki dostęp do pełnej dokumentacji projektubezpieczna archiwizacja dokumentacji


Raportowanie i analityka

zaawansowane filtrowanie

możliwość generowania dowolnych raportów na podstawie zgromadzonych danych, np.

  • liczba zadań realizowanych dla poszczególnych klientów
  • liczba i czas realizacji zadań z podziałem na użytkowników
  • suma wartości zadań realizowanych miesięcznie dla poszczególnych klientów
  • terminowość realizacji zadań
  • bilans zadań
  • i wiele innych

analiza ofert, weryfikacja założeń oferty (czas, koszty)

kontrola wydajności pracy

zarządzanie talentami

Umów się na prezentację


Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Firma
NIP
Liczba stanowisk
Wiadomość
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach i zakresie zgodnymi z realizacją odpowiedzi na zadane zapytanie. Wiem, że tę zgodę mogę w każdej chwili wycofać.